• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PGD HUYỆN CAI LẬY
 • Ngô Minh Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0913103430
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn
 • Hứa Văn Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Phòng
  • Điện thoại:
   0918437893
  • Email:
   huavansau1966@gmail.com